Accions del document

Càtedres, Convenis i Acords

Comparteix Share

Càtedres

128_catedra-telstar-002.jpg
Les càtedres són un medi per establir una col·laboració estratègica durable i d'ampli espectre entre una o més d'una empresa i la UPC, amb la finalitat de desenvolupar objectius de docència, recerca, difusió, innovació i transferència de tecnologia, en un o més d'un àmbit de coneixement propi de la UPC.
Tenen la seva raó de ser en la voluntat de potenciar i reforçar la relació universitat-empresa per crear valor afegit. Per a l'empresa, la càtedra és una via directa amb la universitat i, en molts casos, una forma de potenciar els punts d'unió previs i de fer una aposta comuna per la innovació, atesa la relació que s'estableix amb la generació de coneixement. Per a la Universitat la càtedra és una magnífica oportunitat de realitzar projectes estratègics i de millorar la connexió amb l'entorn social i econòmic.

CÀTEDRA TÈLSTAR

De l’any 2008 al 2011  va funcionar la Càtedra Telstar en innovació i tecnologia del buit a l’ETSEIAT.
La Càtedra té un àmbit d'actuació transversal entre les unitats de la UPC que incideixen en els temes objecte d'aquesta.
Les activitats de la Càtedra s’orienten a la formació, recerca, transferència de resultats de la recerca i la divulgació científica en els àmbits d’interès de Telstar Technologies SL.

Possibles activitats de Recerca:
- Desenvolupament de línies de recerca conjunta en temes d’interès per
a l’empresa.
- Realització de tesis doctorals en cooperació amb l’empresa.
- Promoció de trobades nacionals i/o internacionals d’experts sobre temes
d’interès.
- Treballar per aconseguir projectes de recerca tant en l’àmbit català, espanyol com europeu.
- D’altres que siguin d’interès per a les parts.

Possibles activitats de formació:
- Atorgament d’un premi al millor projecte final de carrera innovador relacionat amb l’àrea de treball de Telstar Technologies SL
- Impartició de seminaris relacionats amb les àrees de tecnologia del buit, esterilització i ultrafiltració de l’aire i d’altres que es podran definir amb posterioritat i que siguin d’interès de l’empresa.
- Realització, per part de l’estudiantat de la UPC, de projectes final de carrera en l’empresa.
- Realització de “Stages in company” durant els mesos d’estiu i/o durant altres períodes de l’any a les diverses plantes de Telstar Technologies SL
- Organització de cursos, d’interès per Telstar Technologies SL, destinats a l’alumnat de la UPC.
- Impuls dels convenis de cooperació educativa amb l’ETSEIAT.
- Patrocini i participació en els Fòrums de la UPC.
- Establir-se com a interlocutor per a la coordinació de les activitats de formació i recerca en cooperació amb la Universitat.

Convenis

 • Conveni amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya per a la Creació d’una oficina NEXE a l’Escola , per a donar diferents serveis als estudiants i als col·legiats.
 • Conveni de col·laboració amb la Mútua dels enginyers per a promocionar la mobilitat internacionals entre els estudiants de l’escola.
 • Conveni de col·laboració AENA per a la realització de pràctiques dels estudis per als estudiants de la titulació d’Enginyeria Aeronàutica de l’ETSEIAT a les dependències d’AENA.
 • Conveni de col·laboració amb la Càtedra SEAT-UPC, per a la coordinació de les activitats de formació i recerca realitzades en cooperació entre SEAT i la Universitat.
 • Conveni marc amb el Departament Política Territorial i Obres Públiques per a la realització de pràctiques dels estudis per als estudiants de l’ETSEIAT.
 • Conveni de col·laboració amb el Club Aeronàutic Egara per a la realització de Pràctiques a la pista d’aeromodelisme del Club Aeronàutic Egara.
 • Conveni amb CTAE, INTEXTER, i SENER per a la creació laboratori docent i de recerca de compòsits (COMPOLAB) .

Enllaços relacionats

Persones de contacte

Sotsdirector de Relacions Externes
relacions.externes.etseiat@upc.edu
Tel: 93.7398075
93.7398198

Acords

Acords per a premiar els millors expedients acadèmics dels estudiants titulats a l’escola amb diferents entitats:
empresa 09/10


Acords per a premiar la Creativitat dels Projectes Final de Carrera dels estudiants de l’Escola amb diferents entitats:


Acord de col·laboració per a incentivar i promocionar la visita dels estudiants a empreses del sector aeronàutic amb vàries entitats:

Acord de col·laboració per a dotar econòmicament dues matricules de al Màster en Direcció i Administració d'Empreses (MBA) a dos estudiants titulats de l'ETSEIAT per:

Altres col·laboracions

 • GMV . Empresa lider del sector aeroespacial de l'estat espanyol, també col·labora amb l'ETSEIAT en diversos projectes docents:
  - Ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques docents de l'assignatura Navegació per Satèl·lit .
  - Patrocina actes organitzats al Fòrum d'Empreses.
  - Patrocina projectes d'estudiants dins del Progama INSPIRE3 de l'Escola.
darrera modificació: Desembre 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS Accessibilitat Avís legal   Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. ETSEIAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech