Accions del document

Abans de marxar

Comparteix Share

MOLT IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant o estudianta la preparació de 
la documentació completa exigida per la universitat de destí i lliurar-la al SIAE 
20 dies abans del deadline (algunes destinacions no ens han comunitat el deadline
del curs 2015/16, és responsabilitat de l'estudiant buscar-lo)  
Cas de no presentar-la en el termini establert  s'entendrà que es renuncia
a la plaça assignada i aquesta es considerarà vacant.

El procediment a seguir no és el mateix si la Mobilitat és per Europa o fora.


A. MOBILITAT EUROPEA


Un cop assignada la plaça haureu de lliurar al SIAE, 20 dies abans del
DEADLINE de destí (algunes destinacions no ens han comunitat el deadline
del curs 2015/16, és responsabilitat de l'estudiant buscar-lo)  


En l'expedient de mobilitat hi ha de constar els següents documents:

 

1- Application Form

Aquest document varia segons la Universitat de destí (consulta web).

En aquest enllaç trobareu les dades de contacte de l'ETSEIAT que heu de posar en aquest document.

En tot cas, encara que l'aplicació sigui on-line, cal presentar al SIAE una còpia pel vostre expedient de mobilitat.

 

2- Carta d'acceptació

La universitat de destí us comunicarà si heu estat acceptats o no. Cal lliurar una còpia de la carta/e‐mail d’acceptació de la universitat estrangera on constin les dates d’inici i final de l’estada acadèmica.

 

3- Learning Agreement

Aquí podreu trobar el document Learning Agreement de les Universitats Europees de destí (consultar web).

    · Mobilitat curs 2015/16
: Learning Agreement (actualitzat 29/5/2015)

    · Mobilitat curs 2014/15: Learning Agreement  

El programa docent del Learning Agreement ha de coincidir amb el del precompromís.

Curs 2015/16:
El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación)
ha publicat aquest model de learning agreement a la seva pàgina web amb el document  "steps to fill in the Learning Agreement"
(Aquest document és un model i cada institució pot adaptar-lo a les seves necessitats internes, respectant la informació requerida en aquest document)

4- Sol.licitud de Precompromís de convalidació d'assignatures

En aquest document  indicareu quines assignatures fareu durant la mobilitat i per quines les voleu convalidar.

Per tal que el Sotsdirectora/a pugui autoritzar la convalidació, cal aportar còpia dels programes oficials de les assignatures en anglès que es volen cursar a la universitat destí.

 


5- Proposta PFC / TFG /TFM

En el cas de marxar a fer el PFC/TFG/TFM, ens haureu d’informar del tutor que tindreu a la universitat de destí i presentar el document Proposed Final Project Erasmus Programme, fent un tiquet al SISTEMA d'ATENCIÓ A L'USUARI - SAU, en un termini màxim d'un mes des de l'inici de l'estada.

 

6- Si heu demanat l'ajut Erasmus+ trobareu tota la informació a:
http://www.upc.edu/sga/beques/mobilitat-internacional/programa-erasmus
- L'estudiantat que ha demanat ajuts (Erasmus, etc) ha d'introduir a l'e-secretaria un número de compte del que ha de ser TITULAR (Apartat mobilitat - Dades bancàries) i presentar el document de l'ordre SEPA signat (original) per l'estudiant al SIAE.

7- Per a la resta de programes de mobilitat:
- Recollir la CREDENCIAL de mobilitat (abans de marxar)
- La credencial de mobilitat és el document identificatiu com a estudiant/a de la UPC en un programa de mobilitat.
- Per als estudiants Erasmus, la credencial avala el dret a l'exempció del pagament de taxes acadèmiques a la universitat de destinació.
- Aquest document s'ha de presentar a la Universitat de destí.
- Cal presentar signada la declaración responsable d'assegurança

Si no podeu recollir la documentació personalment, podeu delegar aquest tràmit en una altra persona fent servir el "Full d'autorització" tenint en compte que:

  • Ha de tenir la signatura original de l'estudiant/a.
  • Ha d'adjuntar-se la fotocòpia del NIF o NIE de l'estudiant/a.
  • La persona autoritzada s'ha d'identificar mitjançant NIF, NIE o passaport.

8- Tramitar la tarjeta sanitària europea o assegurança privada equivalent.


Abans de marxar és imprescindible:

- Complir els requisits acadèmics exigits a la Normativa.
- Matricular-se a l’ETSEIAT, de la borsa de crèdits de les assignatures acceptades al precompromís i/o del TFM/TFG/PFC dins el calendari habitual. No podrà realitzar‐se l’intercanvi sense una matrícula a l’Escola.

- Tramitar la tarjeta sanitària europea o assegurança privada equivalent.
- Consultar el dossier de l'estudiant de mobilitat. "Mou-te!" Curs 2016/17

B. MOBILITAT NO EUROPEA

Aquest document no és necessari per a mobilitats fora del programa Erasmus+.
darrera modificació: Juliol 2016
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. ETSEIAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech