Accions del document

Qualificació del PFC

Comparteix Share

Un cop finalitzada la defensa, el tribunal haurà de qualificar el PFC valorant els següents aspectes:

- Originalitat i grau de dificultat del treball
- Valoració del contingut teòric del treball
- Valoració dels prototipus i/o maquetes
- Qualitat en la exposició i capacitat de síntesi durant la defensa
- Qualitat de presentació del treball i del material emprat en la presentació
- Valoració de l'informe emès pel tutor
- Altres aspectes que vulgui considerar

L'acta curricular contindrà la informació següent: nombre de crèdits, nota numèrica amb una resolució de 0,1 i nota descriptiva.

La nota descriptiva s'establirà d'acord amb l'escala següent:

- 0,0 - 4,9: Suspens

- 5,0 - 6,9: Aprovat

- 7,0 - 8,9: Notable

- 9,0 - 10: Excel·lent / Matrícula d’honor (La menció de matrícula d’honor es podrà atorgar als estudiants que tinguin una qualificació igual o superior a 9,0)

L'estudiant que havent formalitzat la matrícula definitiva no hagués presentat el PFC o havent-lo presentat no es presentés a l'acte de defensa, tindrà la qualificació de No presentat.

Un cop qualificat el Projecte Final de Carrera:
- El secretari del tribunal complimentarà l'acta curricular i la lliurarà al Servei d'Informació i Atenció a l'estudiantat (SIAE).
- En el termini màxim de 5 dies la nota del PFC s'incorporarà a l'expedient de l'estudiant/a.
- Si totes les assignatures que composen el pla d'estudis estan avaluades i aprovades es tancarà l'expedient i l'estudiant/a podrà sol·licitar l'expedició del títol d'enginyer o enginyera personalment al SIAE. 

darrera modificació: Març 2014
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. ETSEIAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech