Accions del document

Característiques del PFC

Comparteix Share

El PFC, realitzat com a treball de revàlida dels estudis desenvolupats a la titulació, ha de permetre posar de manifest els diferents coneixements adquirits al llarg dels estudis.

 

Els aspectes a tenir presents per la confecció del PFC son els següents:

a) Objectiu a assolir, finalitat i justificació

b) Abast del projecte

c) Antecedents existents

d) Viabilitat tècnica i/o econòmica

e) Càlculs, tractament informàtic, treball de camp, etc.

f) Justificació de l’elecció de la solució adoptada

g) Estudi econòmic i pressupost; amb el corresponent desglossament d’amidaments, preus unitaris i import total

h) Condicions per a la seva execució (plec de condicions, planificació, manuals, plànols, etc.)

i) Anàlisi de les implicacions ambientals

j) Aportació física, quan sigui el cas, del producte elaborat, fruit del PFC

k) Bibliografia consultada. La lectura del PFC ha de permetre poder conèixer en tot moment, les referències i bibliogràfiques i l’eventual normativa considerada en el seu desenvolupament.

 

Veure les instruccions per a la redacció i preparació dels Projectes Fi de Carrera a l'ETSEIAT a la Normativa de presentació PFC.

 

Informació relacionada:

darrera modificació: Març 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. ETSEIAT.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech